Bunkerschip, bilgeboot of pompoverslagboot in de exploitatiewijze A1.

Is de lengte van het bunkerschip, de bilgeboot of pompoverslagboot in de exploitatiewijze A1 minder dan 35 m en vaart het niet op de Westerschelde?