Bunkerschip, bilgeboot of pompoverslagboot in de exploitatiewijze A2.

Voldoet het bunkerschip, de bilgeboot of pompoverslagboot in de exploitatiewijze A2 aan de volgende voorschriften:

  1. de rusttijd van een bemanningslid bedraagt ten minste 12 uur, waarvan ten minste 6 uur ononderbroken in elke periode van 24 uur, te rekenen vanaf het einde van de voorafgaande ononderbroken rusttijd van 6 uur. De volgende periode dient uiterlijk om 00.00 uur aan te vangen;
  2. de resterende rusttijd wordt opgenomen in ononderbroken blokken van tenminste 1 uur;
  3. de rusttijd is buiten de vaartijd gelegen;
  4. het schip is uitgerust met een goed werkende tachograaf die voortdurend in werking is gesteld.