Motorschip of duwboot kleiner of gelijk aan 70 m met de exploitatiewijze A2 voor de uitrustingsstandaard S1.

De minimumbemanning bestaat uit twee schippers.

Wanneer de uitrusting niet voldoet aan de standaard S1, dient de minimumbemanning te worden verhoogd met één matroos.
Voldoet de uitrusting slechts gedeeltelijk aan de standaard S1 dan dient de minimumbemanning te worden verhoogd met een volmatroos.
De verhoging van de vereiste bemanning wordt door de Commissie van Deskundigen onder nummer 47 van het binnenschipcertificaat ingeschreven.