Motorschip of duwboot kleiner of gelijk aan 70 m met de exploitatiewijze B voor de uitrustingsstandaard S1.

De minimumbemanning bestaat uit twee schippers, een matroos en een lichtmatroos.

De lichtmatroos mag worden vervangen door een deksman.

De matroos mag door een lichtmatroos worden vervangen die de minimumleeftijd van 17 jaar heeft bereikt, zich ten minste in het derde leerjaar bevindt en een jaar vaartijd in de binnenvaart kan aantonen.

Wanneer de uitrusting niet voldoet aan de standaard S1, dient de minimumbemanning te worden verhoogd met één of twee matrozen.
Voldoet de uitrusting slechts gedeeltelijk aan de standaard S1 dan dient de minimumbemanning verhoogd te worden met twee volmatrozen.
De verhoging van de vereiste bemanning wordt door de Commissie van Deskundigen onder nummer 47 van het binnenschipcertificaat ingeschreven.