Motorschip of duwboot kleiner of gelijk aan 70 m met de exploitatiewijze B voor de uitrustingsstandaard S2.

De minimumbemanning bestaat uit twee schippers en twee lichtmatrozen.

De lichtmatroos of één van de lichtmatrozen mag worden vervangen door een deksman.

Eén van de lichtmatrozen moet ouder zijn dan 18 jaar.

De voorgeschreven minimumbemanning kan voor de ononderbroken duur van ten hoogste drie maanden per kalenderjaar met een lichtmatroos worden verminderd, als deze lichtmatroos gedurende deze tijd een schippersschool bezoekt. Opeenvolgende periodes met een gereduceerde bemanning moeten door een periode van minimaal één maand worden onderbroken. Het bezoek aan de schippersschool moet worden aangetoond met een verklaring van de schippersschool, die zich aan boord moet bevinden en waarin de tijden van het schoolbezoek zijn aangegeven. Dit is slechts van toepassing wanneer gedurende de tijd dat de ene lichtmatroos een schippersschool bezoekt, de tweede lichtmatroos aan boord is. Deze bepalingen gelden niet voor de door een matroos vervangen lichtmatroos.