Motorschip of duwboot groter dan 70 m, maar kleiner of gelijk aan 86 m met de exploitatiewijze B voor de uitrustingstandaard S2.

De minimumbemanning bestaat uit twee schippers, een matroos en een lichtmatroos.

De voorgeschreven matroos mag door een lichtmatroos worden vervangen die de minimumleeftijd van 17 jaar heeft bereikt, zich ten minste in het derde leerjaar bevindt en een jaar vaartijd in de binnenvaart kan aantonen.