Motorschip of duwboot groter dan 86 m met de exploitatiewijze B voor de uitrustingstandaard S1.

De minimumbemanning bestaat uit

  • twee schippers, een stuurman en twee matrozen; of
  • twee schippers, een stuurman en een matroos. De stuurman moet in het bezit zijn van het overeenkomstig dit reglement vereiste schipperspatent.

De voorgeschreven matrozen mogen door lichtmatrozen worden vervangen die de minimumleeftijd van 17 jaar hebben bereikt, zich ten minste in het derde leerjaar bevinden en een jaar vaartijd in de binnenvaart kunnen aantonen.

Wanneer de uitrusting niet voldoet aan de standaard S1, dient de minimumbemanning te worden verhoogd met één of twee matrozen.
Voldoet de uitrusting slechts gedeeltelijk aan de standaard S1 dan dient de minimumbemanning verhoogd te worden met twee volmatrozen.
De verhoging van de vereiste bemanning wordt door de Commissie van Deskundigen onder nummer 47 van het binnenschipcertificaat ingeschreven.