Motorschip kleiner of gelijk aan 70 m.

Is het schip kleiner dan 55 m?