Motorschip groter dan 70 m, maar kleiner of gelijk aan 86 m met de expoitatiewijze A2.

Vaart het motorschip groter dan 70 m, maar kleiner of gelijk aan 86 m met de exploitatiewijze A2 voor de uitrustingsstandaard S1 of S2?