Motorschip groter dan 70 m, maar kleiner of gelijk aan 86 m met de exploitatiewijze A2 voor de uitrustingsstandaard S2 met vrijstelling.

De minimumbemanning bestaat uit een schipper, een stuurman en een lichtmatroos, mits het schip voldoet blijkens een verklaring van de minister aan de eisen van de Standaard S2.