Hecht samenstel

Wat zijn de afmetingen van het samenstel?

  1. L ≤ 37 m en B ≤ 15 m
  2. 37 m < L ≤ 86 m en B ≤ 15 m
  3. duwboot + 1 duwbak met L > 86 m of afmeting van het samenstel 86 m < L ≤ 116,5 m en B ≤ 15 m
  4. duwboot + 2 duwbakken*
    motorschip + 1 duwbak*
  5. duwboot + 3 of meer duwbakken*
    motorschip + 2 of meer duwbakken*

* het begrip 'duwbak' omvat ook motorschepen zonder eigen in werking gestelde voortstuwingswerktuigen en sleepschepen. Bovendien is de volgende gelijkwaardigheid van toepassing: 1 duwbak = meerdere bakken met een totale lengte van niet meer dan 76,50 m en een totale breedte van niet meer dan 15 m.