Sleepboot met het vermogen van de voortstuwingsmotor 500 > P < 1250 kW in de exploitatiewijze A1.

De minimumbemanning bestaat uit een schipper en een matroos.

Indien een schip voldoet aan bepaalde bepalingen betreffende de bouw en de inrichting wordt de minimumbemanning verminderd met één matroos. De Minister van Infrastructuur en Milieu geeft een verklaring af waaruit blijkt dat wordt voldaan aan deze bepalingen.