Drijvend werktuig dat zelfvarend is tijdens transport kleiner dan 55 m.

Wordt voldaan aan de volgende voorschriften?

  1. Vervoer van stoffen waarvoor op grond van het ADN een certificaat van goedkeuring als bedoeld in bijlage 1 bij de Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen is vereist, is niet toegestaan;
  2. Er wordt niet gevaren op de Westerschelde;
  3. Het schip voldoet aan artikel 5.7 BVR (S1 of S2);
  4. Voor zover het motorschip een lengte heeft van meer dan 33 meter, is actieve boegbesturing bedienbaar vanuit het stuurhuis aanwezig.