Bunkerschip.

Mag het bunkerschip slechts op korte riviergedeelten worden ingezet?