Bunkerschip, bilgeboot of pompoverslagboot.

Vaart het bunkerschip, de bilgeboot of pompoverslagboot in de exploitatiewijze A1 of A2?