Motorschip groter dan 70 m, maar kleiner of gelijk aan 86 m.

Vaart het motorschip groter dan 70 m, maar kleiner of gelijk aan 86 m met de exploitatiewijze A1, A2 of B?