Drijvend werktuig dat zelfvarend is tijdens transport kleiner dan 20 m.

Wordt voldaan aan de volgende voorschriften?

  1. De maximale vaartijd van het schip bedraagt 12 uur per dag en 50 uur per kalenderweek;
  2. De minimale dagelijkse ononderbroken rusttijd van de schipper bedraagt ten minste 12 uur in elke periode van 24 uur, te rekenen vanaf het einde van iedere rustperiode van ten minste 12 uur;
  3. Het schip onderbreekt de vaart gedurende een periode van 12 uur waarin de periode van 22.00 uur tot 06.00 uur is gelegen;
  4. Vervoer van stoffen waarvoor op grond van het ADN een certificaat van goedkeuring als bedoeld in bijlage 1 bij de Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen is vereist, is niet toegestaan;
  5. Er wordt niet gevaren op de Westerschelde;
  6. Het schip voldoet aan artikel 5.7 BVR (S1 of S2); en