Vaart het motorschip of duwboot kleiner of gelijk aan 70 m met de exploitatiewijze A1, A2 of B?