Vaart het motorschip of duwboot kleiner of gelijk aan 70 m met de exploitatiewijze B voor de uitrustingsstandaard S1 of S2?